Tietosuojakäytäntö

Best Way Global SL -yhteisö on erityisen tietoinen verkkosivuston palvelujen käyttäjien henkilötietojen suojasta.

Tämän tietosuojakäytännön (tai tietosuojakäytännön) kautta Best Way Global SL ilmoittaa verkkosivuston www.best-way-global.com KÄYTTÄJÄILLE käyttötarkoituksista, joihin henkilötiedot on lähetetty. he voivat päättää vapaasti ja vapaaehtoisesti, haluavatko he antaa pyydetyt tiedot.

Best Way Global SL varaa oikeuden muuttaa tätä käytäntöä mukauttaakseen sen uuteen lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön, alan käytäntöihin tai yhteisön etuihin. Tästä syystä tähän oikeudelliseen huomautukseen voidaan tehdä muutoksia ja päivityksiä, joten julkaistu versio voi olla erilainen aina, kun Käyttäjä käyttää sitä. Siksi käyttäjän on luettava se joka kerta, kun hän käyttää sitä.

VASTUULLINEN

Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö on Best Way Global SL, jonka osoite on näitä tarkoituksia varten Avda. Rafael Puig Lluvina No 4 – 38660 – Adeje

Sähköposti: best-way-global@delegado-protecciondedatos.com


HOIDON TARKOITUS

Best Way Global SL käsittelee käyttäjien toimittamia tietoja käsitelläkseen heidän esittämänsä pyynnöt.

TIETOJEN KÄSITTELYN SOVELTAMISPERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan seuraavia periaatteita:

 • Henkilötietoja tulee käsitellä laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti.
 • Henkilötietoja on kerättävä tiettyjä nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten.
 • Henkilötietojen on oltava riittäviä, olennaisia ja rajoitettu siihen, mikä on hoidon kannalta tarpeellista.
 • Henkilötietojen tulee olla tarkkoja ja aina ajan tasalla.
 • Henkilötietoja tulee säilyttää siten, että asianosaiset voidaan tunnistaa enintään niin kauan kuin on tarpeen hoidon tarkoituksen kannalta.
 • Henkilötietoja tulee käsitellä siten, että niiden turvallisuus taataan.

TIETOJEN KÄSITTELYN LAITOS

Best Way Global SL:llä on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, jos osapuoli on antanut suostumuksensa allekirjoittamalla tai hyväksymällä asiaankuuluvat lomakkeet ja/tai asiakirjat, yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

TIETOJEN VIESTINTÄ – VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi laillinen velvoite tai asianomaisen osapuolen etukäteen antama lupa, joka antaa suostumuksensa selkeästi, yksiselitteisesti ja nimenomaisesti. Kansainvälistä tiedonsiirtoa ei tapahdu.

Joka tapauksessa tiedot välitetään tai siirretään pyynnöstä osoitteeseen:

 • Toimivaltaiset elimet.
 • Valtion yleinen hallinto, autonomiset alueet, paikalliset ja toimivaltaiset julkiset laitokset samankaltaisten toimivaltuuksien käyttämiseksi tai jos laissa niin säädetään.
 • Lain määräämät julkiset yhteisöt.
 • Kaikki muut voimassa olevista määräyksistä johtuvat.

SÄILYTYSAIKA

Hoidon kohteena olevien tietojen tyypistä riippuen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, annetut henkilötiedot säilytetään vastaavan ajan lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, niin kauan kuin et vastusta käsittelyä tai peruuta suostumusta:

 • Kun sopimus- ja/tai ammatillinen suhde on päättynyt, pidämme ne lukittuina laillisten vanhentumisaikojen aikana.

TIETOJEN TARKKUUS

Toisaalta, jotta arkistoissamme ja tiedostoissamme olevat tiedot tietokoneella ja/tai paperilla vastaisivat aina toisiaan, pyrimme pitämään ne ajan tasalla. Joten näitä tarkoituksia varten asianomaisen osapuolen on ilmoitettava Best Way Global SL:lle kaikista muutoksista ja/tai muutoksista.

VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi tapauksissa, jotka ovat tarpeen ilmaistun tarkoituksen (tarkoitusten) kehittämiseksi, valvonnaksi ja toteuttamiseksi, lain mukaisissa tapauksissa.

KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

Henkilötiedoista kiinnostunut voi kuitenkin joka tapauksessa käyttää häntä avustavia oikeuksia yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja jotka ovat:

 • Tietojen oikeus: Sinulla on oikeus saada selkeä tieto ENNEN tietojesi keräämistä ja/tai keräämistä siitä, mitä käsitellään, mihin tarkoitukseen niitä käsitellään, mistä ne on saatu ja/tai kerätty ja mahdollisista yhteydenotoista.
 • Käyttöoikeus: tietää, mitä tietoja käsitellään, mihin tarkoitukseen niitä käsitellään, mistä ne on hankittu ja/tai kerätty ja mahdolliset viestit.
 • Oikaisuoikeus: muuttaa epätarkkoja tai epätäydellisiä tietoja.
 • Peruutusoikeus: Riittämättömien tai liiallisten tietojen peruuttaminen.
 • Opposition oikeus: estää tietojen käsittelyn tai käsittelyn lopettamisen, vaikkakin vain laissa säädetyissä tapauksissa.
 • Oikeus rajoittaa hoitoa: pyytää tietojen käsittelyn keskeyttämistä laissa säädetyissä tapauksissa.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: pystyä vastaanottamaan jäsennellyssä sähköisessä muodossa toimitettuja ja tavanomaisessa käytössä olevia tietoja ja pystyä välittämään ne toiselle vastuuhenkilölle.
 • Oikeus olla yksilöllisten päätösten kohteena: jotta tiedoistasi ei tehdä päätöstä, jolla on oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa asianosaiseen, pelkän käsittelyn perusteella.

Asianomainen osapuoli voi käyttää näitä oikeuksiaan lähettämällä pyynnön, johon on liitetty DNI-valokopio, osoitteeseen: Avda. Rafael Puig Lluvina No 4 – 38660 – Adeje tai sähköpostiosoitteeseen:best-way-global@delegado-protecciondedatos.com

Jos katsot, että oikeuttasi henkilötietojen suojaan on loukattu, voit tehdä kanteen (oikeuksien valvoja) Espanjan tietosuojavirastolle (www.agpd.es).

TURVATOIMET

Lopuksi kerrotaan, että Best Way Global SL ottaa tietojärjestelmässään käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ennakoivan vastuun periaatetta noudattaen, jotta voidaan taata tallennettujen tietojen turvallisuus ja luottamuksellisuus ja välttää näin niiden muuttaminen, menetys, hoito tai luvaton pääsy; ottaen huomioon tekniikan taso, käyttökustannukset ja hoidon luonne, laajuus, konteksti ja tarkoitukset sekä kuhunkin hoitoon liittyvät vaihtelevan todennäköisyyden ja vakavuuden riskit.

LISÄTIETOJA TIETOJEN KÄSITTELYstä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen best-way-global@delegado-protecciondedatos.com

Voit tutustua tietosuojaan liittyviin lisätietoihin verkkosivuillamme: http://bestwayglobal.avisolegal.info/

Voit tutustua NYKYISIIN HENKILÖTIETOJEN SUOJAUSSÄÄNNÖKSIIN osoitteessa: http://normativa.avisolegal.info.

Tekijänoikeus © 2022 Best Way Global | Kaikki oikeudet pidätetään | CIF B67766303 | Tietosuojakäytäntö | Oikeudellinen huomautus | Evästekäytäntö